สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการสร้างคาสิโนเยอะๆได้หรือ?

การมีคาสิโนเกิดขึ้นใหม่ๆ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของๆหลายประเทศเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และมีรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นหนทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ในทางอ้อม แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุด เพราะในทางเศรษฐกิจแล้ว หากเกิดปัญหาอันใดก็จะต้องแก้ไขที่ตัวปัญหานั้น ใช่ว่าจะให้สิ่งใดสิ่งนึงมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทุกๆปัญหา สมมติถ้าหากประเทศใดเห็นว่ารายได้เข้ามาในประเทศน้อย มีการจ้างงานน้อย มีการใช้จ่ายน้อย เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย ประเทศขาดแคลนสินค้าที่มีคุณภาพ

ก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการเร่งสร้างคาสิโนแห่งใหม่ให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหวังจะให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่มีแล้วทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น อย่างนี้ถือเป็นการหวังแก้ปัญหาโดยใช้คาสิโนอย่างเดียว ซึ่งทำอย่างไรก็ไม่อาจแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้หมดไปได้ แถมยังจะมีปัญหามาเพิ่มขึ้นอีกจากการที่ประเทศมีคาสิโนตั้งอยู่มากเกิน และในทางปฏิบัติจริงๆก็ยากอยู่แล้วที่ประเทศใดสักประเทศจะไปเร่งสร้างคาสิโนเยอะๆเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะกว่าจะสร้างคาสิโนได้แต่ละแห่งจะต้องมีการวิเคราะห์ วิจัย ถึงผลได้ ผลเสียอันจะตามมามากมาย ซึ่งถ้ามาวัดเปรียบเทียบ ประเมินดูแล้วมีผลในทางเสียมากกว่า หรือ มติส่วนใหญ่ไม่ต้องการสร้างขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะสร้างคาสิโนเพิ่มขึ้นมาได้ ด้วยเหตุนี้ถึงคาสิโนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจของหลายๆประเทศดีขึ้นได้ก็จริง

แต่มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทั้งหมด จะบอกกันว่าคาสิโนก็เป็นเพียงหน่วยธุรกิจหน่วยเล็กๆหนึ่งหน่วยจากบรรดาหน่วยธุรกิจมากมายที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยประโยชน์ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ฮีโร่ที่จะมาพยุงเศรษฐกิจไปทิศทางไหนก็ได้ เวลาเศรษฐกิจโลกไม่ดี คาสิโนส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกับที่ธุรกิจอื่นได้รับ มีรายได้ลดลง กำไรลดลงเป็นเรื่องธรรมดา พอเศรษฐกิจดีขึ้นคาสิโนส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบที่ดีตามไป กำไรก็มากขึ้นด้วย

Tags: ,

Comments are closed.